ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு - பாகம் 1

Jeyakanthan Sirukathai Thoguppu - Part 1

Author: ஜெயகாந்தன் (Jayakanthan)
(348 )
4.2/5 - Amazon.in

Jayakanthan known for his revolutionary thoughts and his writing style.

இந்தப் புத்தகத்தை வாங்க
Shelves
tamil-book ஜெயகாந்தன் book Jayakanthan

இது போன்ற மேலும் புத்தங்கள்


ஜெயகாந்தன் சிறுகதை தொகுப்பு - 1

நாற்பதாண்டு பரப்பில் 100க்கு மேற்பட்ட முத்தான கதைகள்,இவை மானுட குலத்தின்,தமிழ்ச் சமூகத்தின்,வளர்ச்சியின் பரிமாணங்களின் சாசனங்கள். இவர் சிறுகதை உலகின் சிறப்பியல்புகளுள் சுருள்…
(428 )
Published: 1973

ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம்

தனது நாவல்களில் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது என்று ​ஜெயகாந்தனாலும் அவரது நாவல்களில் ஆகச் சிறப்பானது என்று இலக்கிய விமர்சகர்களாலும் குறிப்பிடப்படுவது ஒரு மனிதன் ஒரு வீட…
(1355 )
4.7/5 - Amazon.in
Published: 1978
Published: 2003

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்

எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனால் எழுதப்பட்டு பிரசுரிக்கப்பட்ட பத்து சிறுகதைகளின் தொகுப்பு.
(125 )
Published: 1982

சுந்தர காண்டம்

'இராமன் வாழ்க்கையை வாழலாம், கிருஷ்ணன் பேச்சைக் கேட்கலாம்' என்பாரகள். கம்ப ராமாயணத்தில் சுந்தர காண்டத்துக்கு ஓர் உசத்தியான இடம் உண்டு. நம் வீட்டுப் பெரியவர்கள் 'சுந்தர காண்டம் பட…
(31 )
Published: 2014

ஜெயகாந்தன் கதைகள்

ஜெயகாந்தன்-தனது காந்த எழுத்துகளால் தமிழ் மக்களை அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக ஈர்த்துக்கொண்டிருக்கும் இலக்கிய ஆளுமை! ஜெயகாந்தன் - தமிழ் மக்களின் மனங்களைப் பண்படுத்தும் ஆசான்! ஜெய…
(114 )
Published: 1957

வாழ்க்கை அழைக்கிறது

இது என்னு​டைய முதல் நாவல் என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். இதில் வரும் பாத்திரங்களி​டை​யே குணமும் உண்டு கு​றையும் உண்டு. வாழ்க்​கை யா​ரையும் ஓதுக்கி ​வைத்து விடவில்​லை…
(18 )
Published: 1971
© 2019 fliptamil.com