சிறுவர்களுக்காக புத்தகங்கள் (None books)


அக்கா சொன்ன கதைகள்

அக்கா சொன்ன கதைகள் ; என்னும் இந்நூலில் சிறுவர்களுக்கு  அறிவூட்டும் பத்துச் சிறுகதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. கதைகளில் தேவதை, சிறுவன், பெண், பறவைகள், மிருகங்கள் போன்ற   கதாபாத்தி…
(4 )

நீதியே வெல்லும்

எப்படியும் மழை பெய்யும் என்றுதான் உலகம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த மழை குழாய் வழியாக வருவதில்லை. ஆகாயம் என்னும் வெற்றிடத்தில் மேகங்கள் திரண்டு  மழையாகப் பொழிகிறது. மொத்த…
(4 )

ரினோ-வின் ஆனால் அது நிஜம்

அறிவியல் பூர்வமான செய்திகளைக்குழந்தைகள் அறிந்துகொள்ள முன்வரவேண்டும். அந்த வகையில் அவர்களுக்கு ஏற்ற புத்தகங்களாக '' ரினோ'' - வின் மூன்று பாகங்களும் மிக அழகாகவும், ஆழமான க…
(4 )

காற்றும் சூரியனும்

சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் கதைகள்
(4 )
© 2019 fliptamil.com