சட்டம் புத்தகங்கள் (None books)


சிற்றூராட்சி நிர்வாகம்

ஊராட்சிகளின் கடமைகளும் பொறுப்புகளும், ஊராட்சி மன்றக்கூட்டங்கள் ஆகிய தலைப்புகளின் கீழ் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.  மேலும் ஊராட்சியின் நிதிகள் மற்றும் கணக்குகள் பராமரித்தல், ஊரா…
(4 )

சிற்றூராட்சி நிர்வாகத்தில் குழுக்களின் பங்கு

நியமனக்குழு, விவசாயம் மற்றும் நீர்பிடிப்புப் பகுதிக் குழு, பணிக் குழு, கல்விக் குழு ஆகிய நான்கு குழுக்களுக்கும் தலைவர் தேர்வுமுறை, பொறுப்பாளர்கள், கூட்டம் நடத்தும் முறை, …
(4 )

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்: தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் - தான் அறிய விரும்பும் அரசாங்கத் தகவல்களை ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனும் அற்ந்துகொள்ள வகை செயுயும் சட்டம். ஒரு விண்ணபத்த…
(4 )

அதிகாரப் பரவலின் அடிப்படைகள்

அதிகாரப் பரவலின் அடிப்படைகள் என்னும் இந்நூலின் நோக்கம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளைப் பற்றி ஒரு சரியான பார்வையை உருவாக்குவதே ஆகும். அதிகாரப் பரவலில் பங்கெடுக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள், …
(4 )

சிற்றூராட்சி மற்றும் ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்களின் உரிமைகளும் கடமைகளும்

சிற்றூராட்சி உறுப்பினர்களின் உரிமைகளும் கடமைகளும் 24 கிளைத் தலைப்புகளிலும் ஒன்றிய ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் உரிமைகளும் கடமைகளும் 24 கிளைத்தலைப்புகளிலும் பல விவரங்களு…
(4 )

சொத்துரிமை மாற்றுச் சட்டம்

இந்த ' சொத்துரைமை மாற்றுச் சட்டம் ' என்ற இந்த நூல் சுருக்கமாக எழுதப்பட்ட ஒன்று. மாணவர்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும், இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.…
(4 )

நீங்களும் கோர்ட்டில் வாதாடலாம் (பாகம்-2) (வழக்கறிஞரால் பாதிப்பா?)

வழக்கறிஞரால் பாதிப்பா?  நீங்களும் கோர்ட்டில் வாதாடலாம் என்று நான் சொன்னபோது  அதை யாரும் ம்பவில்லை.  அருப்புக் கோட்டை வழக்கறிஞர் சங்கம் என் மீது பொய் வழக்கை துவங்கிவி…
(4 )

ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம்

இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள தகவல்கள் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வரலாறு, ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் கட்டாய, விருப்ப ஒப்படைப்புப் பணிகள், ஊராட்சி ஒன்றிய மன்றத்தின் அதிகாரங்கள், எழுப்பும் நடைமு…
(4 )

அடிப்படை மனித உரிமைகள்

இந்திய அரசியல​மைப்புச் சட்டப்படி ஒவ்​வொரு தனி மனிதனுக்கும் இருக்கிற சிவில் உரி​மைக​ளைப் பற்றி தமிழில் விரிவாக ​சொல்லப்பட்டிருக்கும் முதல் நூல் இது
(4 )
© 2019 fliptamil.com