இஸ்லாம் / முஸ்லிம்கள் புத்தகங்கள் (None books)


ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதை
Published: 1988

ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதை

இசுலாமிய சமூகம் இறுகிப்போன ஒரு சமூகம், அது வெளிக்குத் தெரியாத இருண்ட பகுதிகளைக் கொண்டது எனும் மாயையைத் தமிழில் முதலில் உடைத்தெறிந்த நாவல். நாவல் கோடிகாட்டும் …
திப்பு சுல்தான்
Published: 2007

திப்பு சுல்தான்

இந்திய வரலாற்றின் முதல் பக்கத்தில், முதல் பத்தியில், முதல் வரியின் முதல் வார்த்தையாக எழுதபட்டிருக்க வேண்டியப் பெயர், திப்புவுடையது. கிரேக்கப் புராணங்களில் வரும் பெருங்காப்பிய…

எனது பயணம்

சிலுவைப் போருக்கு சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஐரோப்பியக் கிறித்தவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் மீதான வெறுப்பு முகிழ்க்கத் தொடங்கிவிட்டது. சிலுவைப் போர் அந்த வெறுப்பை நிலைப்படுத்…

காஃபிர்களின் கதைகள்

காஃபிர்களின் கதைகள். காஃபிர் என்றால் இஸ்லாம் மார்க்கத்தைப் பின்பற்றாதவர் அல்லது நம்பிக்கை இல்லாதவர் என அர்த்தம். அப்படி இஸ்லாம் மார்க்கத்தைச் சாராத காஃபிர்க‌ளின், இஸ்லாமிய மக்கள் பற்…

நான் புரிந்துகொண்ட நபிகள்

நான் புரிந்துகொண்ட நபிகள்இசுலாத்தைப் பற்றிய புனைவுகளும் கட்டுக்கதைகளும் உலகெங்கும் இசுலாமியர்களுக்கெதிரான கருத்தியல் யுத்தமாக புனையப்பட்டு வருகின்றன. இசுலாமியர்களை உலகி…
© 2019 fliptamil.com