சிறுவர் கதை புத்தகங்கள் (children-story books)


எறும்பும் புறாவும்

தமிழ் இலக்கிய வெளியில் குழந்தை இலக்கியத்தின் முக்கியத்துவம்/தேவை சார்ந்து, தொடர்ந்து சிறந்த புத்தகங்களையும் கதைத் தொகுப்புகளையும் எல்லோர்க்குமான விலையில் வெளியிட்டு வருகிறத…
(4 )

நீதி கதைகள்

Author: InIkao
Tamil Moral Stories for Kids Collection – Set of 10 Story Books – 101 short stories for Children There is nothing more impactful than reading mora…
(100 )
4.3/5 - Amazon.in

யானை

சுமார் 100 வருடங்களுக்குமுன் ரஷ்ய இலக்கிய மேதைகளுள் ஒருவரான அலெக்ஸாண்டர் குப்ரினால் எழுதப்பட்ட “யானை”க்கதை, பழைய சித்திரங்களோடு தற்போது குட்டி ஆகாயம் சிறார் பதிப்பகம் வழ…
(4 )

மாயமான்

கி. ராஜநாராயணன், ஜானகிராமனின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். ஜானகிராமனைப் போலவே அபூர்வமான அழகுணர்ச்சியும் ரசனையில் திளைக்கும் மனோபாவமும் கொண்டவர். இவரது கதை உலகத்தைத் தமிழ் …
(15 )

7 Bனா சும்மாவா? (7 Bnaa Chummavaa?)

7 Bனா சும்மாவா?கால்களை நீட்டிப் போட்டுக்கொண்டு குனிந்த தலை நிமிராமல் கடலை வரைந்து முடித்தாள் நிவேதிக்குட்டி.கடலுக்கு வண்ணம் தீட்டுவதுதான் மிச்சம்.அதைக் கொட்டி இதைத் தேடி …
(4 )

Balu's Basket/Balu Ki Tokri

One day, Balu finds a basket. What does he do with it. Bright, clean pictures create a cheerful backdrop for this fruit-filled book.
(4 )

Five Little Monkeys/Paanch Chhote Bandar

Mister Crocodile gets very angry when five little monkeys tease him from a tree. Aaaaaaaa... gobak! What happens then? An old favourite is infused…
(4 )
© 2019 fliptamil.com